ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η επιλογή σας σχετικά με τα cookies στην τοποθεσία μας web

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή τις κινητές σας συσκευές όταν επισκέπτεστε κάποιες τοποθεσίες. Αυτή είναι μια συνήθης πρακτική των τοποθεσιών web.
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε μια εμπειρία υψηλής ποιότητας και να καθιστούμε την τοποθεσία μας web πιο εύχρηστη για εσάς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της τοποθεσίας μας web. Μπορείτε να καταργήσετε ανά πάσα στιγμή τα cookies τα οποία είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας. Καταργώντας τα cookies ενδέχεται να μην έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία και να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια τμήματα της τοποθεσίας μας web.

Η Axia Personal αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση του παρόντος ιστότοπου και την αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα. Συνεπώς, θα θέλαμε να γνωρίζετε ποια δεδομένα διατηρούμε και ποια δεδομένα διαγράφουμε. Με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies ή προσαρμογής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα:

 

Συλλογή στοιχείων
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό ιστότοπό μας, χωρίς να μας κοινοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα. Για τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, δεν απαιτείται η παροχή προσωπικών δεδομένων, εκτός αν είναι αναγκαίο για την παροχή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας κατόπιν αιτήματός σας. Κατά τη χρήση του ιστότοπού μας, δύναται ορισμένα δεδομένα να αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας, όπως για παράδειγμα το όνομα του παρόχου διαδικτύου (internet provider), ο ιστότοπος μέσω του οποίου ο χρήστης συνδέθηκε με τον ιστότοπό μας και οι διαδικτυακοί ιστότοποι τους οποίους ο χρήστης επισκέπτεται με αφετηρία τον ιστότοπό μας, καθώς και ο κώδικας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη (IP address). Αυτά τα δεδομένα, παρόλο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντοπισμό του χρήστη, δεν χρησιμοποιούνται γι' αυτό τον σκοπό. Περιοδικά, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους, αλλά διατηρούμε την ανωνυμία του χρήστη, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή του. Όσον αφορά δεδομένα τα οποία δίνονται σε τρίτους για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που έχετε ζητήσει ή για λόγους για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, έχουμε εξασφαλίσει, τεχνικά και οργανωτικά, την τήρηση των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας δεδομένων.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, μέσω εγγραφής, συμπλήρωσης καταστάσεων ή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μόνο εφόσον μας τα χορηγήσετε εσείς, για παράδειγμα στο πλαίσιο παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών, αιτήματος ή ερωτήματός σας αναφορικά με αυτά και συναφών καταστάσεων.
Η βάση δεδομένων και το περιεχόμενό της παραμένουν στην εταιρεία μας και τους επεξεργαστές δεδομένων ή στους servers που ενεργούν για λογαριασμό μας και είναι υπόλογοι σε εμάς. Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται προσωπικά δεδομένα του χρήστη από εμάς ή από προστηθέντες μας προς χρήση σε οιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο χρήστης συναινεί προς τούτο ή εφόσον υποχρεούμαστε νομικά να το κάνουμε.
Διατηρούμε τον έλεγχο και την ευθύνη για τη χρήση οιονδήποτε προσωπικών δεδομένων οι χρήστες χορηγούν σε εμάς. Κάποια από τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευθούν ή να τύχουν επεξεργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρών με διαφορετική έννομη τάξη, όπως οι ΗΠΑ, όπου οι νόμοι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να διαφέρουν από εκείνους της χώρας σας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα διασφαλίσουμε ότι υφίστανται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, ώστε να απαιτηθεί από τον επεξεργαστή των πληροφοριών στην εκάστοτε χώρα η τήρηση προστατευτικών μέτρων αναφορικά με τα στοιχεία ισοδύναμα προς εκείνα που ισχύουν στη χώρα στην οποία διαμένετε.

Σκοπός χρήσης
Τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό παροχής προς εσάς των αιτούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για άλλους σκοπούς για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο.

Δικαίωμα Πρόσβασης και Διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε και να τροποποιήσετε οιαδήποτε προσωπικά δεδομένα αποθηκευμένα στο σύστημά μας, αν θεωρείτε ότι δεν είναι ενημερωμένα ή είναι εσφαλμένα. Απλώς αποστείλατε e-mail στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται στα στοιχεία εκδότη ή επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση: info@axia-personal.com

Δικαίωμα Ακύρωσης
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον. Και σε αυτήν την περίπτωση, απλώς αποστείλατε e-mail στη διεύθυνση επικοινωνίας.

Διατήρηση Δεδομένων
Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήσατε ή για όσο χρονικό διάστημα μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο.

Χρήση των cookie
Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στην τοπική κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη. Με τη χρήση αυτών των cookie είναι εφικτή η αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του διαδικτυακού ιστότοπου και την απλοποίηση της χρήσης του. Η συλλογή δεδομένων μέσω cookie δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του επισκέπτη του διαδικτυακού ιστότοπου. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι διαμορφωμένα για την αυτόματη αποδοχή των cookie. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ώστε να τα απορρίπτει ή να σας ενημερώνει όταν ρυθμίζονται.

Ασφάλεια
Η Axia Personal λαμβάνει τεχνικής και οργανωτικής φύσεως προφυλάξεις ασφαλείας, ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα σας από χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στο πλαίσιο της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όλα τα στοιχεία που μας διαβιβάζονται κωδικοποιούνται προς αποφυγή κατάχρησής τους από τρίτα πρόσωπα. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας συνεχώς αναθεωρούνται με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.