Ο καλύτερος τρόπος να πετύχεις. προχωρήσεις. προοδεύσεις.

Η Axia Personal είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στις υπηρεσίες επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.
Εκπροσωπεί στην Ελλάδα από το 2000 φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση.
Με έμφαση στο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την ποιότητα, εργαζόμαστε καθημερινά για τη στελέχωση των φορέων που εκπροσωπούμε με προσωπικό υψηλών προδιαγραφών.


Η Αξιόπιστη λύση,
στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Βασική μας αρχή στην Axia Personal είναι η "Αξία στον άνθρωπο".

Με πραγματικό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες και τους υποψηφίους μας, επιχειρούμε να κατανοήσουμε στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, προτείνοντας τις καλύτερες δυνατές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και σταδιοδρομίας στο εξωτερικό.
Στόχος μας είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση τόσο των πελατών μας όσο και των ενδιαφερόμενων για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό, επιχειρώντας ένα ταίριασμα μεταξύ του υποψήφιου, του πελάτη και της θέσης εργασίας. Εκπροσωπώντας φορείς που προσφέρουν εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, προοπτικές εξέλιξης και υψηλές αμοιβές, αναζητούμε καταρτισμένους επαγγελματίες σε διάφορες ειδικότητες για να καλύψουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210 7780266, +49/(0)15234137657 ή μέσω e-mail στο: info@axia-personal.com

Ειδήσεις & Τύπος